Består av...

1. Klikk på dei små raude husa.

2. Set inn rekneteikna <, > og =.

3. Set inn rekneteikna <, > og =.

4. Set inn teikna < , > og =.

5. Set inn teikna < , > og =.

6. Set tala i rekkjefølgje.

7. Set tala i rekkjefølgje.