Består av...

1. Sjå på bileta og lær om tala 50-100.

2. Kva for eit tal ser du?

3. Kva for eit tal ser du?

4. Kva for eit tal ser du?

5. Kva for eit tal ser du?

6. Skriv tala på bøkene som manglar.

7. Skriv tala på bøkene som manglar.

8. Skriv tala på bøkene som manglar.

9. Skriv tala på bøkene som manglar.

10. Skriv talet framfor og talet etter.

11. Skriv talet framfor og talet etter.

12. Skriv talet framfor og talet etter.

13. Skriv tala i rekkjefølgje.

14. Skriv tala i rekkjefølgje.

15. Skriv tala som manglar.

16. Gjer ferdig talrekkjene.

17. Gjer ferdig talrekkjene.

18. Gjer ferdig talrekkjene.

19. Gjer ferdig talrekkjene.

20. Kor mange klossar er det av kvar farge?

21. Kor mange klossar er det av kvar farge?

22. Kor mange klossar er det av kvar farge?

23. Kor mange klossar er det av kvar farge?

24. Kor mange klossar er det av kvar farge?

25. Kor mange klossar er det av kvar farge?