Består av...

1. Dra CD-ane inn i hyllene og lær å samanlikne tal.

2. Skriv inn rett rekneteikn: < eller > eller =.

3. Skriv tala i rekkjefølgje.

4. Skriv tala i rekkjefølgje.

5. Skriv tala der dei passar.

6. Skriv tala der dei passar.

7. Skriv tala der dei passar.

8. Skriv tala der dei passar.