Er endel av......

1.04. Tal frå 0 til 100, større og mindre