Består av...

Du må ha en hovudidé

Sjangertrekk

Personeig stil

Kontrast

Samanlikning

Ironi

Tankesprang

Overraskande vinkling

Skriv sjølv