Består av...

1. Hvor mange like deler er hver pizza delt inn i?

2. Hvor mange like deler er hver pizza delt inn i?

3. Hvor mange like deler er hver pizza delt inn i?

4. Del hver av figurene inn i 3 like deler.

5. Del hver av figurene inn i 6 like deler.