Består av...

1. Velg en bursdagskake.

2. Hvor stor del er farget?

3. Hvor stor del er farget?

4. Hvor stor del er farget?

5. Skriv brøken.

6. Skriv brøken.

7. Skriv brøken.

8. Skriv brøken.

9. Hvor stor del er farget?

10. Hvor stor del er farget?

11. Hvor stor brøkdel av hele figuren er hvit og hvor stor brøkdel er grønn?

12. Hvor stor brøkdel av hele figuren er hvit og hvor stor brøkdel er grønn?

13. Hvor stor del er farget?

14. Hvor stor del er farget?

15. Hvor stor del er farget?

16. Hvor stor brøkdel av hver klokke er blå og hvor stor brøkdel er hvit?