Består av...

1. Velg et tall for å dele glassene i brøkdeler.

2. Sammenlign brøkene.

3. Sammenlign brøkene.

4. Sammenlign brøkene.

5. Sammenlign brøkene.

6. Sammenlign brøkene.

7. Hvor stor brøkdel av figurene er fargelagt?

8. Hvor stor brøkdel av figurene er fargelagt?

9. Hvor stor brøkdel av figurene er fargelagt?

10. Skriv hvor stor brøkdel av hver sirkel som er fargelagt.

11. Skriv hvor stor brøkdel av hver sirkel som er fargelagt.

12. Skriv brøkene i rekkefølge fra minst til størst.

13. Skriv brøkene i rekkefølge fra minst til størst.

14. Skriv brøkene i rekkefølge fra minst til størst.

15. Svar på spørsmålene.

16. Svar på spørsmålene.

17. Svar på spørsmålene.

18. Bruk figuren til å fullføre brøkene.

19. Bruk figuren til å fullføre brøkene.

20. Bruk figuren til å fullføre brøkene.

21. Bruk figuren til å fullføre brøkene.

22. Fargelegg hvert av flaggene 1/4 blått, 1/4 gult og 2/4 rødt.