Består av...

1. Klikk på kranen og fyll glassene med så mye saft du vil.

2. Hvor stor brøkdel av sirklene er fargelagt?

3. Hvor stor brøkdel av sirklene er fargelagt?

4. Hvor stor brøkdel av sirklene er fargelagt?

5. Hvor stor brøkdel av sirklene er fargelagt?

6. Hvor stor brøkdel av sirklene er fargelagt?

7. Hvor stor brøkdel av sirklene er fargelagt?

8. Hvor stor brøkdel av sirklene er fargelagt?

9. Hvor stor brøkdel av sirklene er fargelagt?

10. 1 mugge inneholder 1 liter jus.

11. 1 mugge inneholder 1 liter jus.

12. 1 mugge inneholder 1 liter jus.

13. Skriv om til tall.

14. Skriv om til tall.

15. Velg et tall som passer fra sirkelen.

16. Velg et tall som passer fra sirkelen.

17. Velg et tall som passer fra sirkelen.

18. Velg et tall som passer fra sirkelen.

19. Les og regn ut.

20. Er påstandene sanne eller usanne?

21. Er påstandene sanne eller usanne?