Består av...

1. Klikk på veien for å se hvordan brøker og blandede tall plasseres på en tallinje.

2. Fyll ut tallinjen.

3. Fyll ut tallinjen.

4. Dra bokstavene til riktig plass på tallinjen.

5. Dra bokstavene til riktig plass på tallinjen.

6. Dra bokstavene til riktig plass på tallinjen.

7. Fyll ut tallinjen.

8. Fyll ut tallinjen.