Består av...

1. Kor mange like delar er kvar pizza delt inn i?

2. Kor mange like delar er kvar pizza delt inn i?

3. Kor mange like delar er kvar pizza delt inn i?

4. Del kvar av figurane inn i 3 like delar.

5. Del kvar av figurane inn i 6 like delar.