Består av...

1. Vel ei bursdagskake.

2. Kor stor del er farga?

3. Kor stor del er farga?

4. Kor stor del er farga?

5. Skriv brøken.

6. Skriv brøken.

7. Skriv brøken.

8. Skriv brøken.

9. Kor stor del er farga?

10. Kor stor del er farga?

11. Kor stor brøkdel av heile figuren er kvit og kor stor brøkdel er grøn?

12. Kor stor brøkdel av heile figuren er kvit og kor stor brøkdel er grøn?

13. Kor stor del er farga?

14. Kor stor del er farga?

15. Kor stor del er farga?

16. Kor stor brøkdel av kvar klokke er blå og kor stor brøkdel er kvit?