Består av...

1. Sjå på bileta og lær korleis éin heil kan skrivast som ein brøk.

2. Skriv brøken.

3. Skriv brøken.

4. Kor stor brøkdel er fargelagt?

5. Kor stor brøkdel er fargelagt?

6. Kor stor brøkdel av kattane er grå og kor stor brøkdel er raude?

7. Kor stor brøkdel av kattane er grå og kor stor brøkdel er raude?

8. Kor stor brøkdel av kattane er grå og kor stor brøkdel er raude?

9. Kor stor brøkdel av kattane er grå og kor stor brøkdel er raude?

10. Skriv brøken.

11. Skriv brøken.

12. Skriv brøken.

13. Fullfør.

14. Les og rekn ut.

15. Les og rekn ut.

16. Brøkane viser kor stor del av kvar figur som er igjen.