Består av...

1. Kor stor brøkdel av kulene er blå og kor stor brøkdel er gule?

2. Kor stor brøkdel av ballane er blå?

3. Kor stor brøkdel av kaninane er kvite og kor stor brøkdel er brune?

4. Kor stor brøkdel av kaninane er kvite og kor stor brøkdel er brune?

5. Kor stor brøkdel av kaninane er kvite og kor stor brøkdel er brune?

6. Kor stor brøkdel av kaninane er kvite og kor stor brøkdel er brune?

7. Kor stor brøkdel av kvart flagg er grøn?

8. Kor stor brøkdel av kvart flagg er grøn?

9. Kor stor brøkdel av kvart flagg er raud?

10. Kor stor brøkdel av kvart flagg er raud?

11. Fullfør tabellen.

12. Fullfør tabellen.

13. Fullfør tabellen.

14. Svar på spørsmåla.

15. Svar på spørsmåla.