Består av...

1. Vel eit tal for å dele glasa i brøkdelar.

2. Samanlikn brøkane.

3. Samanlikn brøkane.

4. Samanlikn brøkane.

5. Samanlikn brøkane.

6. Samanlikn brøkane.

7. Kor stor brøkdel av figurane er fargelagt?

8. Kor stor brøkdel av figurane er fargelagt?

9. Kor stor brøkdel av figurane er fargelagt?

10. Skriv kor stor brøkdel av kvar sirkel som er fargelagt.

11. Skriv kor stor brøkdel av kvar sirkel som er fargelagt.

12. Skriv brøkane i rekkjefølgje frå minst til størst.

13. Skriv brøkane i rekkjefølgje frå minst til størst.

14. Skriv brøkane i rekkjefølgje frå minst til størst.

15. Svar på spørsmåla.

16. Svar på spørsmåla.

17. Svar på spørsmåla.

18. Bruk figuren til å fullføre brøkane.

19. Bruk figuren til å fullføre brøkane.

20. Bruk figuren til å fullføre brøkane.

21. Bruk figuren til å fullføre brøkane.

22. Fargelegg kvart av flagga 1/4 blått, 1/4 gult og 2/4 raudt.