Består av...

Du må ha ein hovudidé

Sjangertrekk

Essayisten prøver ut sine tankar

Kontrast

Samanlikning

Ironi

Ein slags mellomsjanger

Snakkar med fleire stemmer

Vanskeleg sjanger

Prosesskriving

Skriv sjølv