Er endel av......

1.6 Metode for primtallsfaktorisering