Består av...

Hva er lyd -introduksjon

Lyd fra en gitar

Lydforsøk med Unni

Hva er lyd egentlig?

Lydbølger

Stille som et verdensrom

Lyd brer seg gjennom stoffer

Hva er frekvens?

Frekvens - oppgaver (1)

Frekvens - oppgaver (2)

Resonans

Lyset er raskere enn lyden

Mer om lyn og torden på forskning.no

Lydfarten i vann og metall

Hva er lyd? - Oppsummering