Består av...

Bruk av komma

Kommaregel nummer 1

Kommaregel nummer 2

Bruk av komma

Repetisjon av regel 1 og 2

Kommaregel nummer 3

Kommaregel nummer 4

Kvar bruker vi komma?

Kvar bruker vi komma?