Består av...

Andre potens

Kvadratrøtter

Tredje potens

Kubikkrøtter

Er tallet et kvadrattall?

Standardform