Består av...

Å multiplisere potenser med samme grunntall

Å dividere potenser med samme grunntall

Potenser av potenser

Å regne med potenser med samme grunntall

Potenser eller rotuttrykk?

Å regne med brøk som eksponent

Å regne med eksponenter