Består av...

Å kvadrere et tall

Kvadratroten

Vanskelige kvadratrøtter

Kubikktall

Kubikkrøtter

Potenser større enn 3'grad

Potensregler for positive eksponenter

Flere potensregler

Negative eksponenter

Potensregler for negative eksponenter

Potensregeler for heltallseksponenter