Består av...

Tierpotenser

Å skrive et tall uten alt for mange nuller

Standardform

Størrelsesorden

Veldig store tall

Veldig små tall

Å addere og subtrahere tall på standardform

Å multiplisere og dividere tall på standardform

Standardform på kalkulator

Å kontrollere en utregning

Enheter i fysikken