Består av...

Prosentvis vekstfaktor - økning

Prosentvis vekstfaktor - reduksjon

Prosentvis endring

Tilbakestille en prosentvis endring

Prosentvise endringer i dagliglivet

Prosentvis fortjeneste