Består av...

En ny pris

Priser

Inflasjon

Bestand

Hva vil bestanden være om 10 år?

Banken

Årlig prosentvis rente

Effektiv rente

Tilbakebetaling av lån