Består av...

Forflytninger

Hansens garderobeskap

Vektorer som beskriver forflytning

Fotballspill

Egenskaper ved en vektor

Gjenkjenne vektorer

Retningen til en vektor - volumoppgave

Retningen til en vektor ifølge kompasset

Størrelsen til en vektor

Forflytning langs veien

Like og ulike vektorer

Nullvektor og motsatte vektorer

Par av motsatte vektorer

Tegne vektorer