Er endel av......

2. Regneoperasjoner med vektorer