Består av...

Introduksjon

Introduksjon - oppgave

Vektorer

Vektorer - oppgave

Vektorer og retninger – et kartspill

Grunnleggende begreper

Grunnleggende begreper - oppgave

Grunnleggende begreper - spill

Vektorer i planet med kartesisk koordinatsystem

Vektorer i planet med kartesisk koordinatsystem - oppgave

Vektorer i planet med kartesisk koordinatsystem - spill

Analytisk representasjon av en vektor i rommet

Analytisk representasjon av en vektor i rommet - oppgave

Vektorer i rommet og tegning av polyhedre

Lengden av en vektor i planet

Lengden av en vektor i planet - oppgave

Lengden av en vektor i rommet

Lengden av en vektor i rommet - oppgave

Lengder av vektorer

Lengder av vektorer