Består av...

Addisjon av vektorer

Addisjon av vektorer

Addisjon av vektorer - oppgave

Addisjon av vektorer - oppgave

Egenskaper ved addisjon av vektorer

Egenskaper ved addisjon av vektorer

Egenskaper ved addisjon av vektorer

Egenskaper ved addisjon av vektorer - oppgave

Vektoraddisjon i planet

Vektoraddisjon i planet - oppgave

Vektoraddisjon i planet - oppgave

Vektoraddisjon i planet - oppgave

Skalar multiplikasjon av vektorer

Skalar multiplikasjon av vektorer - oppgave

Skalar multiplikasjon av vektorer - spill

Egenskaper ved skalar multiplikasjon av vektorer

Egenskaper ved skalar multiplikasjon av vektorer

Egenskaper ved skalar multiplikasjon av vektorer - oppgave

Egenskaper ved skalar multiplikasjon av vektorer

Parallelle vektorer og enhetsvektorer

Parallelle vektorer og enhetsvektorer

Representasjon av en vektor i planet

Representasjon av en vektor i planet - oppgave

En flytur

Anvendelser i geometri

Anvendelser i geometri - oppgave