Består av...

En linje parallelt med en vektor gjennom et gitt punkt

En linje parallelt med en vektor gjennom et gitt punkt - oppgave

En linje parallelt med en vektor gjennom et gitt punkt - oppgave

En linje gjennom to gitte punkt

En linje gjennom to gitte punkt - oppgave

En linje gjennom to gitte punkt - oppgave

Punkt på linjen

Punkt på linjen - oppgave

Punkt på linjen - oppgave

Punkt på linjen - oppgave

Er likningen entydig?

Er likningen entydig? - oppgave

Fra vektor til koordinater

Fra vektor til koordinater - oppgave

Skjæring mellom linjer

Skjæring mellom linjer

Skjæring mellom linjer

Skjæring mellom linjer - oppgave

Diagonaler i trapeset

Diagonaler i trapeset - oppgave