Består av...

Vinkelen mellom to vektorer

Å beregne vinkelen mellom to vektorer

To vektorer og vinkelen mellom de

Vinkelen mellom to vektorer

Vinkelen mellom to vektorer – spiss, stump og rett

Bevis av cosinus-regelen

VInkelen mellom to vektorer i 3D

Vinkler mellom linjer i 3D objekter

Vinkler i rommet

Synlige sider i en kube

Synlig eller ikke?

En kule

Arealet av en trekant

Å finne arealet av en trekant

T-bar heis

Arbeid utført av en kraft