Består av...

Avstanden fra et punkt til en linje

Å finne det korteste linjestykket

Normalavstanden fra et punkt til en linje

Å finne normalavstanden fra et punkt til en linje

Høyder i en trekant

Bruk av regelen på generell form

Økende normalavstander

Å finne arealet av et kvadrat

Å finne arealet av en trekant

Refleksjon

Å finne refleksjonen

Punkt og sider av en linje

Siden av en linje