Er endel av......

11. Normalavstand fra et punkt til en linje (ekstra)