Består av...

Grafen til den lineær funksjonen

Grafisk framstilling av lineære likninger - oppgave 1

Grafisk framstilling av lineære likninger - oppgave 2

Repetisjon av egenskapene til en rett linje

Grafisk løsning av likninger - animasjon

Grafisk løsning av likninger - oppgave

Grafisk tolkning av algebraiske løsninger - oppgave 1

Grafisk tolkning av algebraiske løsninger - oppgave 2

Skjæring mellom to rette linjer - oppgave 1

Skjæring mellom to rette linjer - oppgave 2

Skjæringspunkt

Bruk av skjæringspunkt

Grafisk løsning av likninger - anvendelser