Består av...

Å finne en tilnærmet løsning til likningen

Generelle likninger med en ukjent

Likninger med en ukjent

Parallelle linjer

Antall løsninger

Er ruten sikker?

Et sett av koblede likninger

Å løse et sett av koblede likninger

Sett av mer kompliserte likninger

LORAN

Navigasjon over lang avstand