Består av...

Et halvplan avgrenset av en linje

Begrepet halvplan

Deling av et plan i halvplan - oppgave 1

Deling av et plan i halvplan - oppgave 2

Å definere et halvplan

Å finne et halvplan - oppgave 1

Å finne et halvplan - oppgave 2

Rette linjer og halvplan

Rette linjer og halvplan - oppgave 1

Rette linjer og halvplan - oppgave 2

Et halvplan som en grafisk løsning av en ulikhet

Grafisk løsning av en ulikhet - oppgave 1

Grafisk løsning av en ulikhet - oppgave 2

En anvendelse av halvplan innen økonomi