Består av...

Sammenligning av funksjonsgrafer

Punkt og funksjonsgrafer

Funksjonsgrafer

Regioner i planet

Deling av planet med hensyn til en funksjonsgraf

Ulikheter og regioner i planet

Beskrivelse av regioner i planet ved hjelp av ulikheter

Å finne den grafiske løsningen av ulikheten - animasjon

Grafisk løsning av ulikheter

Å finne den grafiske løsningen av ulikheter - oppgave

Løsning av et sett av koblede ulikheter

Sett av koblede ulikheter - oppgaver