Består av...

Gradienten til en rett linje

Gradienten til en rett linje - oppgave

Gradienten til en rett linje som står normalt på x-aksen

Likningen for en rett linje som går gjennom to punkt

Likningen for en rett linje som går gjennom to punkt - oppgave

Likningen til en rett linje  på standardform

Likningen til en rett linje på standardform - oppgave 1

Likningen til en rett linje på standardform - oppgave 2

Å finne gradienten og y-skjæringen

Å finne parameterverdien

Å tegne en rett linje gitt på standardform

Familien av linjer

Familien av linjer - oppgave

Likningen til en rett linje på generell form

Likningen til en rett linje på generell form - oppgave

Likningen til en rett linje på generell form - oppgave

Likningen for en rett linje på skjæringsform

Likningen for en rett linje på skjæringsform - oppgave