Består av...

Introduksjon til parabelen

Introduksjon til parabelen - oppgave

Likningen for en parabel

Likningen for en parabel - oppgave

En parabel og dens likning - oppgave

En parabel og dens likning

Geometrisk definisjon av en ellipse

Geometrisk definisjon av en ellipse - oppgave

Likningen for en ellipse

Likningen for en ellipse - oppgave

Likningen for en ellipse - kjeglesnitt

Andregradskurver

Andregradskurver - oppgave

Et galleri av kurver