Består av...

Å tegne en sirkel

Å tegne en kurve

Eksempler på kurver

Parametriske likninger for en kurve

Interessante parametriske kurver

En rett linje

Parametriske likninger for en rett linje

En sirkel med sentrum i origo

Parametriske likninger for en sirkel

Å finne kartesisk likning

Å omforme parametriske likninger til kartesisk form

Parametriske likninger for ulike funksjoner

Å finne skjæringspunkt

Felles punkt for kurver

En kurve som skjærer seg selv