Består av...

Formlikhet i praksis

Er figurene formlike?

Hvordan oppnå formlikhet (I)?

Hvilke omforminger er utført?

Hvordan oppnå formlikhet (II)?

Skalerbar formlikhet - eksperiment

Forholdstallet mellom formlike figurer - oppgave

Er mangekantene formlike?

Formlike mangekanter - oppgave

Formlikhet - oppgave

Er de to trekantene formlike?

Side-side-side (sss) egenskapen til formlike trekanter

Vinkel-vinkel (vv) egenskapen til formlike trekanter

Vinkel-vinkel (vv) egenskapen formlike trekanter - oppgave

Hvor bred er elva?

Side-vinkel-side (svs) egenskapen formlike trekanter  - oppgave 1

Side-vinkel-side (svs) egenskapen formlike trekanter -oppgave 2

Arealene til formlike figurer

Arealene til formlike figurer - oppgave

Papirformat

Volum av formlike romfigurer

Volum av formlike romfigurer  - kuler

Volum av formlike romfigurer  - kuber