Består av...

Sidedelingsteoremet

Sidedelingsteoremet  - oppgave

Sidedelingsteoremet - å finne forhold 1

Sidedelingsteoremet - å finne forhold 2

Å finne lengden av linjestykker

Kryssende linjer delt av parallelle linjer

Kryssende linjer og kryssende parallelle linjer - oppgave

Å huske på

Arealet av et område

Å beregne areal - oppgave

Sider i trekanter

Trekanter - oppgave

Sider i et trapes

Trapes - oppgave

Å dele et linjestykke

Å dele et linjestykke - oppgave