Består av...

Avstand til sirkelens sentrum

Sentrum og radius

Sentrum og radius av en sirkel

Diameteren

Korde og diameter

Konstruksjon av en sirkel med gitt diameter

Omkretsen

Omkretsen og det spesielle tallet pi

Lengden av buen

Buer

Arealet av en sektor

Arealet av et segment

Sektorer og segmenter

Tangeringspunktet

Å konstruere en tangent

Tangenter

Å tegne tangenter

En linje som er tangent til to sirkler

Fellestangenter

Finn fellestangenter