Består av...

Sentral og innskrevne vinkler

Sentral og innskrevne vinkler på den samme sirkelbuen

Lengden av sirkelbuen

Finne vinkelen

Tangentene til en sirkel

Innskreven rett vinkel

Vinkler i en sirkel

Et trapes med to like lange sider og en sirkel

Utrykk for vinkler

Finne den innskrevne vinkelen

Linjen og sirkelen

Konstruksjon av et egg