Består av...

Forstørringer - eksempler

Forstørringer - eksperiment

Forstørringer av trekanter

Forstørringer av figurer - oppgave

Forstørringer av trekanter - oppgave

Å forminske

Forstørring med brøk - oppgave

Praktisk bruk

Negative forholdstall

Negative forholdstall - oppgave

Egenskaper ved forstørringer

Egenskaper ved forstørringer - oppgave

Avbildninger og lengder på sider

Avbildninger og lengder på sider - oppgave

Forstørringer i koordinatsystemet

Forstørringer i koordinatsystemet - oppgave

Summen av to forstørringer

Areal og forstørringer

Areal og forstørringer  - oppgave

Arealet ved forstørringer  - sjukant

Volum og forstørringer

Volum og forstørringer - oppgave