Består av...

En sirkel og en linje

Tangenten til en vilkårlig kurve

Tangenten

Tangentlikningen - animasjon

Tangentlikningen - oppgave 1

Bruk av tangentlikningen i oppgaver

Tangentlikningen - oppgave 2

Likningen for tangenten fra et punkt til en sirkel

Tangenten fra et punkt til en sirkel

Felles tangenter

Innhylningen