Består av...

Tangenten til en sirkel

Normalen til en sirkel

Å finne normalen til en sirkel

Normalen til en kurve

Å finne likningen for normalen

Å finne radien til en sirkel

Å finne likningen for tangenten

Normalen og tangenten til en sirkel

Ellipsen

Å finne tangenten og normalen til en ellipse

Parabelen

Å finne tangenten og normalen til en parabel

Likningen for en normal

Normalen og tangenten til en sirkel