Består av...

Skjæringen mellom to figurer

Skjæringspunkt

En figur omgitt av rette linjer

En båt i koordinatsystemet

En linje og en sirkel

Å finne skjæringspunkt

Linjer og en sirkel

Et kvadrat som omskriver en sirkel

Vinkelen mellom to linjer

Omsenteret til en trekant

Å finne likningen for en sirkel