Består av...

Å bruke linjal og passer

Hva kan vi gjøre med linjal og passer?

Bevis på at konstruksjonen er riktig - oppgave

Midtnormalen

Bevis på at konstruksjonen er riktig

Konstruksjon av midtnormaler

Den omskrevne sirkelen til en trekant

Normalen gjennom et punkt på linjen

Konstruksjon av en rettvinklet trekant 1

Normalen gjennom et punkt utenfor linjen

Konstruksjon av en rettvinklet trekant 2

Konstruksjon av paralleller

Konstruksjon av paralleller - trinn for trinn

Konstruksjon av parallellogram

Halvering av vinkler

Sentrum av den innskrevne sirkelen

Tyngdepunktet i en trekant

Konstruksjon av en 45 graders vinkel

Konstruksjon av en likebeint rettvinklet trekant

Konstruksjon av tangenter