Består av...

Punkter like langt fra en linje

Alle punkter med samme avstand fra to punkter

Alle punkter med samme avstand fra et linjestykke

Regulære mangekanter likesidete trekanter

Regulære mangekanter kvadrater

Konstruksjon av et kvadrat

Regulære mangekanter tikanter

Konstruksjon av en regulær femkant

Å halvere buene

Regulære mangekanter åttekanter

Umulige konstruksjoner

Konstruksjon av kvadrat med gitt omkrets

Linjestykker med lengder som er kvadratrøtter

Lengdekonstruksjoner